Müşteri Hizmetleri
Tortu Tutucular

FLAMCO CLEAN TORTU TUTUCULARI

Örneğin pompa veya ısıtıcı cihaza hasara neden olmadan önce temizlenmesi gereken katı parçacıkları ayırır.

  • Maksimum çalışma basıncı: 10,0 bar.
  • Maksimum çalışma sıcaklığı: 120 °C.


CALEFFI TORTU TUTUCULARI

Ayırma Etkinliği

Kapalı devre sistemlerde sıvı içerisinde sürüklenen tortu ve pislikleri ayırma kapasitesi temel olarak üç parametreye bağlıdır.

1.Partikülün ebadı ve kütlesi arttıkça tortu tutma kapasitesi de artar. Ağır ve büyük parçalar hafiflerden önce düşer.

2. Hız arttıkça verim de azalır. Eğer hız azalırsa tortu içerisindeki akış hızı azalacağından tortular çok daha kolay bir şekilde ayrılır.

3. Tesisattaki sıvının tortu tutucu içerisinden geçme sayısı arttıkça verim de artar. Bu işlem tortuların tamamen tutulmasına kadar sürekli bir ayrışma sürecine tabi olur.

Çalışma Prensibi

Tortu tutucunun çalışma prensibi bir dizi fiziksel olaylara dayanmaktadır. Tortu tutucunun içerisindeki yapı paslanmaz çelikten imal edilmiş gözenekli yüzeylerin dairesel bir biçimde yerleştirilmesiyle oluşmuştur. Bu yüzeylere çarpan sudaki yabancı maddeler ayrılarak gövdenin altında toplanırlar. Buna ek olarak tortu tutucunun iç hacmi suyun akış hızını azaltarak yerçekimi sayesinde sudaki yabancı maddelerin gövde altında toplanmasına sebep olur. Toplanan yabancı maddeler, boşaltma musluğu açılarak tahliye edilir. Tahliye işlemi sistem çalışırken bile gerçekleştirilebilir. Tortu tutucular suyun akış yönünün performansa etki edemeyeceği şekilde tasarlanmıştır.

Caleffi DIRTCAL Tortu Tutucu dahili elemanlarının özel tasarımı sayesinde sıvı içerisindeki tortuları 5mm’luk büyüklüğe kadar ayırma kapasitesine sahiptir.

Bu konu ile ilgili uzman bir laboratuar olan TNO’da (İtalyan Bilim ve Sanayi Laboratuarı) yapılan testlerde sıvı içerisindeki tortular hızla temizlenmekte, sadece bir günlük çalışma sonunda 50 devrıdaımlik süreçte çapı 100mm’den büyük partiküller %100 olarak tutulmaktadır.

Azalan Basınç Kayıpları

Normal bir dolgu malzemesi işlevini en büyük parça için seçilmiş paslanmaz çelik ağ gözenekleri sayesinde gerçekleştirir. Bu yüzden başlangıca göre tıkanma ve basınç kaybının arttığı görülmektedir. Oysa tortu tutucuda partıküllerın dolgu malzemesine çarpması ve müteakiben toplama hazinesine toplanması sayesinde ortamdaki sıvı akışkana çok az direnç gösterir ve toplanan tortu miktarından etkilenmez.

KTT TORTU TUTUCULARI

Su içinde bulunan tortu ve pislik, ısıtma ve soğutma tesisatlarında, pompa ve diğer armatürlerde aşınmaya, verim düşüklüğüne ve arızalara neden olmaktadır.

Özellikler:

  • İşletme Basıncı: 10 Bar
  • Test Basıncı: 13 Bar
  • Maksimum Kullanma Sıcaklığı: 110°C

Klasik tip pislik tutucularda temizlik ve bakım kullanıcı tarafından kolay yapılamadığı için temizlik genellikle ihmal edilir. Bu ihmal, filtrelerin tıkanmasına ve sistemin verimli çalışmamasına ve sonuç olarak yeteri kadar ısınanama gibi sorunlara yol açar.

Kodsan tortu tutucunun klasik tip tortu tutuculara göre iki avantajı vardır:

  • Tutulan pislik filtreden süzülerek cihazın alt kısmında birikir. Böylece sistem hiç bir zaman tıkanmaz.
  • Biriken tortu cihazın altındaki boşaltma vanası sayesinde kolayca tahliye edilir.