Müşteri Hizmetleri
Hava Ayrıcıları

FLAMCOVENT MİKRO KABARCIK YÖNTEMLİ HAVA AYIRICILARI

Isıtma ve soğutma sistemlerinden havanın tamamen atılması içindir. En küçük hava kabarcıklarını gidermekle kalmaz aynı zamanda suda erimiş durumdaki havayı bile atabilir. Flamco tarafından patenti alınan özel PALL halka işlemi kullanılarak bütün havaları tesisattan atmak mümkündür. 15 - 20 μm’ten büyük mikro kabarcıkları bile! Bunu kanıtlamak için, Hollanda, Delft Teknik Üniversitesi, Flamcovent’in sudan en küçük kabarcıkları bile atabildiğini gösteren testler gerçekleştirmiştir. Flamcovent’in hava haznesi, su düzeyi ve hava atma valfi arasında büyük bir mesafe olduğu anlamına gelen bir durum olarak konik şekildedir. Bu durum sızıntıları önler. Flamcovent 3/4" - DN 600 arasında ölçü seçenekleri bulunmakta ve bağlantı için çeşitli olanaklara sahiptir.
 • Geniş temas yüzeyi (PALL halka dolgusu).
 • Düşük akış direnci ve mikro hava kabarcığı ayırma tekniği
 • 120°C sıcaklık dayanımı
 • Otomatik hava atma
 • 3/4’’ - 1 ½ ” dişli bağlantı u Ecoplus izolasyonlu
 • Dikey montaj 3/4”


CALEFFI HAVA AYIRICILARI

Hava Oluşumu Süreci

Bir su çözeltisi içerisindeki çözülmüş olan hava miktarı basınç ve sıcaklığın bir sonucudur. İlişki Henry Kanunu tarafından belirlenmiştir ve aşağıdaki grafikte miktarı belirtilecek sıvının açığa çıkardığı havanın miktarına ilişkin fiziksel olgusu gösterilmektedir. Mesela 2 barlık sürekli bir mutlak basınçta, su 20°C’den 80°C’ye ısıtılması halinde salınan hava miktarı 1 m³ su için 18 litreye eşittir. Bu yasaya göre açığa çıkan hava miktarı ısı artışı ve basıncın düşürülmesi ile artar.

Hava milimetrenin onda biri çapında mikro kabarcıklar halinde açığa çıkmaktadır. Isıtma ve soğutma sistemlerinde bu mikro kabarcık oluşumu sürecinin sürekli gerçekleştiği belirli noktalar vardır. Kazanda ve kavitasyon koşulları altında çalışan herhangi bir cihazda mikro kabarcıklar performansı düşürerek sistem ömrünü azaltmaktadır.

Kazan Mikro Kabarcıkları

Kazanlarda ısı nedeniyle suyu yanma odasından ayıran yüzeyi üzerinde sürekli olarak mikro kabarcıklar oluşmaktadır. Suyla taşınan bu hava kabarcıkları sürüklenerek kritik noktalarda toplanır.

Pompa Kabarcıkları

Sıvı akış hızının çok yüksek ve aynı zamanda basıncın düşük olduğu yerlerde mikro kabarcıklar oluşur. Bu noktalar genelde pompa çarkı ve emniyet ventılınin yuvasıdır. Bu hava ve buhar mikro kabarcıkları atılmamaları halinde kavıtasyona bağlı olarak sistemde kalıcı hasarlara yol açabilir.

Çalışma Prensibi

Hava ayırıcı birçok fiziksel ilkeye dayanarak tasarlanmıştır, iç yapı dairesel olarak yerleştirilmiş, gözenekli paslanmaz çelik yüzeylerden oluşmuştur. Bu tasarım mikro kabarcıkların yüzeye tutunmasına sebep olur. Yüzeye tutunan mikro kabarcıklar birbirine çarparak hacimsel olarak büyürler. Bu oluşum yol açtığı hidrostatik baskı yapışma kuvvetini yendiği anda yüzeylerden kurtularak yükselir ve tahliye odacığına girer. Ürün suyun akış yönünden etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

KHA HAVA AYIRICILARI

Suyun içinde erimiş halde bulunan oksijen basınç altında sıcaklığı arttığında açığa çıkar, suyun içerisinde hava kabarcıkları oluşturur.

Özellikler:

 • İşletme Basıncı: 10 Bar
 • Test Basıncı: 13 Bar
 • Maksimum Kullanma Sıcaklığı: 110°C

Hava kabarcıkları:

 • Isıtma sistemlerinde ve tüm tesisat borularında korozyona neden olur.
 • Pompalarda ve tesisatta kavitasyona neden olur.
 • Isı transfer yüzeylerine yapışan kabarcıklar ısı geçirgenliğini düşürerek verim kaybına yol açar.
 • Pompa ve diğer armatürlerde arızalara neden olur.
 • Tesisat borularında ve özellikle radyatörlerde rahatsız edici seslere yol açar.

Kodsan Hava Ayırıcı suyun içerisinde bulunan hava kabarcıklarını özel tasarımlı metal dolgu malzemesinin yüzeyinde toplar ve dışarı atar. Böylece tesisat ve ısı transfer ekipmanlarında oluşan sorunlar önlenir, sistemin sağlıklı çalışması sağlanır.

Ürünün kullanım yerleri:

 • Merkezi ve bireysel ısıtma sistemleri
 • İklimlendirme (air conditioning) ve soğutma sistemleri
 • Yerden ısıtma sistemleri

Hava ayırıcılarının çalışma prensibi birkaç fizik ilkesinin bir arada işlemesine dayanır. Aktif bölümü genişletilmiş paslanmaz çelik sacdan oluşur. Bu saclar gövde içinde radyal biçimde yerleştirilmiş olup, su akışını sirkülasyonda problem olmayacak şekilde keserek güçlü türbülans yaratır. Yaratılan türbülans hareketi hız ve basınçta değişmelere; bu da mikro hava kabarcıklarının salınmasına neden olur. Moleküler çekim gücünün etkisinden dolayı, bu mikro kabarcıklar genişletilmiş metal yüzeylerinde birikme eğilimi gösterir.

Kabarcıklar bir arada toplanır, metal yüzeylerindeki hidrostatik itme gücü metal yapıya yapışma gücünü geçtiği yerde, mikro kabarcıklar üst bölümde hava odasında toplanırlar, burada yüzdürme ile düzenlenen hava hacmi hava atma ventilini çalıştırır ve böylece fazla havayı dışarı atar.