Müşteri Hizmetleri
Konforal KK Serisi

Kaloriferi Kazanları

Alarko Konforal katı yakıtlı kalorifer kazanları türbülatörsüz, 3 geçişli yarım silindrik yapıdadır. Kül haznesi yan bölümleri su ile soğutularak ısıl kayıplar minimize edilmiştir. Yanma için gerekli yakma havası cebri olarak fanla sağlanır. Verimleri yüksek, yakıt sarfiyatı düşüktür.

Çalışma Prensibi

Tüm ızgara yüzeyi kömür ile kaplanır. Kömür üst tarafından, odun parçaları ya da diger emniyetli yanıcı malzemeler kullanılarak tutuşturulur.

Fan açılarak yanmanın hızlanması sağlanır. Kazan termostatı istenilen sıcaklıga ayarlanır. Kalorifer kazanı, termostat ve fan vasıtası ile ayarlanan kazan su sıcakııgını belli aralıkta sabit tutacak şekilde devreye girip çıkacaktır.

Önerilen kömür dışında farklı kömür kullanılırsa kazan kapasite ve veriminde istenmeyen degişmeler olabilir, kazan borularında aşırı kirlenme ve ızgara erimesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir.