Müşteri Hizmetleri
Toprak Üstü Tank Kurulumu
Toprak Üstü Tank Kurulumu


1. Keşif yapılır : İpragaz'ın LPG yetkili personel belgesine sahip uzman mühendis ve teknisyenleri, sistem LPG'nin kurulumunun gerçekleştirileceği sahanın ilgili mevzuatlara uygun olup olmadığını titizlikle inceler, tesisin kurulum alanına karar verir.
2. Teklif ve sözleşme hazırlanır : İpragaz'ın uzman mühendis kadrosu, Sistem LPG'nin öngörülen fiziki şartlar dahilinde kurulum projelerini hazırlar.Hazırlanan kurulum projeleri doğrultusunda sistem fiyat teklifi ve sözleşmesi hazırlanarak, müşteriye sunulur.
3. Tank zemin beton hazırlığı yapılır : İpragaz Sistem LPG depolama tankı için uzmanlar gözetiminde kurulum projesinde belirlenen alana tank temel betonu kaidesi inşaat çalışmaları başlatılır. Tank temel kaidesi için hazırlanan yere hasır demir konulup, projede belirtilen noktalara ankraj civataları yerleştirilerek uygun özellikte beton atılır.
4. LPG tankı nakledilir : LPG depolama tankı ve ekipmanları tank sahasına vinçli araçlarla sevk edilir.
5. LPG tankı indirilir : LPG depolama tankı hazırlanan beton zemine ankraj saplamaları dikkate alınarak indirilir.
6. Ankrajlama yapılır : Ankraj saplamaları, termal gerilmelere ve sarsıntılara karşı standartlarda belirlenen şekilde somunlarla yerine sabitlenir..
7. Topraklama yapılır : Tank sabitlendikten sonra statik ve dinamik elektrik yüklerine karşı tankı ve tesisatı korumak için topraklama işlemi yapılır. Topraklama işlemi, tank ayağına bağlanan bakır çubukla gerçekleştirilir.
8. Tesisat montajı yapılır : Tank ile tüketim noktaları arasındaki dahili tesisat hattı montajı yapılır. Tank basıncını kullanım basıncına düşürmek için tank gaz fazı çıkışında 1. kademe regülatör kullanılır.
9. Sistem LPG kullanıma hazırdır : Tüm montaj işlemleri tamamlandıktan sonra tank çevresine tel çit çekilip, uyarı ikaz levhaları asılarak LPG sistemi kullanıma hazır hale getirilir. Gaz ikmali yapılıp gerekli eğitimler verilerek sistem müşteriye teslim edilir.